به گزارش افکارنیوز،

 غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به وابستگی بودجه به نفت، گفت: وابستگی بودجه سال 90 تا 95 بالغ بر 35 درصد بوده است در سال 96 شاهد وابستگی 26 درصدی بوده ایم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت:در 8ماهه سال 97  بالغ بر 41.5 درصد وابستگی بودجه به نفت گزارش شده است این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه وابستگی بودجه به نفت باید به 25.9 درصد برسد به عبارتی بالغ بر 70 تا 80 درصد بیشتر از برنامه انحراف داشته ایم.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص سهم درآمد مالیاتی از کل منابع عمومی دولت توضیح داد: قانون برنامه ششم توسعه  می گوید سهم درآمد مالیاتی از کل منابع عمومی دولت باید 44.6 درصد می شد، اما در 8 ماهه سال 97 این شاخص بودجه  33 درصد بوده است.

وی ادامه داد: سهم درآمد های مالیاتی از کل منابع عمومی دولت در سال 96، 36 درصد در سال 90 تا 95 نیز 36.5 درصد گزارش شده است.

70 درصد درآمد مالیات معافیت داشته ایم

جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با ارزیابی عملکرد مالی دولت در سال های گذشته عنوان کرد: در بخش معافیت ها، تخفیف ها و ترجیح های مالیاتی و گمرکی،  براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه های سازمان امور مالیاتی در ارتباط با پرونده های سال 94، تا کنون معادل 468 هزار میلیارد ریال معافیت اعطا شده است که 468برابر میزان ثبت شده که معادل 70 درصد کل در آمدهای مالیاتی سال 94 است.

 این نماینده مجلس تاکید کرد:  با این حساب معادل 70 درصد درآمد مالیاتی در سال 94 معافیت مالیاتی داشته ایم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: میزان معافیت های اعطایی در بخش درآمدهای گمرکی در سال 96 مبلغ 43هزار 663 میلیارد ریال بوده که 20 درصد از کل درآمدهای وصولی گمرکی بوده است.