بهمن حاج علی درباره تغییر قیمت خرید روغن کالابرگی گفت: قیمت کالایی که در قالب کالابرگ به مردم ارایه می شود، بستگی به میزان یارانه ای دارد که دولت در اختیار وزارت بازرگانی قرار می دهد، بر همین اساس هم گاهی به تناسب موقعیت و با تشخیص کمیته اعلام کالابرگ، قیمت به صورت کاملا یارانه ای و یا به صورت تعادلی اعلام می شود.

به گزارش مهر، رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور افزود: کالابرگ روغنی که هم اکنون برای توزیع در شبکه کالابرگی اعلام شده است، یک کالابرگ تعادلی است و دولت در آن ۶۰ درصد قیمت تمام شده روغن را می پردازد و مردم هم باید ۴۰ درصد قیمت را تقبل کنند.

وی تصریح کرد: سهم مردم از هر کالابرگ در هر زمانی ممکن است متفاوت باشد؛ چراکه قیمت تمام شده محصولات دائما در حال تغییر است و به تناسب آن، سهم مردم ممکن است تغییر یابد.

به گفته حاج علی، سهم مردم از بهای کالابرگ اعلام شده برای روغن هم اکنون ۸۰۰ تومان برای یک بطری ۹۰۰ گرمی است و دولت نیز، ۱۰۰۰ تومان بابت سهم ۶۰ درصدی خود پرداخته است؛ اما این رقم ممکن است در دوره های بعدی افزایش یا کاهش یابد.

وی خرید و فروش کالابرگ را غیرقانونی دانست و گفت: خرید و فروش کالابرگ در کشور جرم محسوب می شود و تخلف است. قانون هم برای نحوه برخورد با متخلفان، در مواردی حتی زندان و جرایم سنگینی نیز برای خریدار و فروشنده پیش بینی کرده است.

حاج علی به مردم توصیه کرد تا با توجه به بحثشایعاتی که ممکن است برخی سودجویان که کارشان خرید و فروش کالابرگ است، راه بیندازند و بخواهند مردم را به سمتی هدایت کنند که کالابرگ آنها را با نازل ترین قیمت بخرند، مراقب افراد سودجو باشند.

وی مطرح کرد: این افراد سودجو به بهانه اینکه کالابرگ به درد نمی خورد و با هدفمندی یارانه ها اعتبار ندارد، مردم را فریب می دهند؛ اما قانون با آنها برخورد خواهد کرد.