علي نيكزاد افزود: برنامه ساخت ۹۴۰ هزار واحد مسكوني مهر تا شهريور ماه سال ۹۰ به پايان مي رسد و بايد اين نويد را داد كه هيچ پروژه اي به صورت نيمه تمام از مرحله اول طرح مسكن مهر باقي نخواهند ماند.
نیکزاد ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان آذرماه امسال ۱۴۰ هزار واحد مسکونی، تا پایان زمستان ۳۰۰ هزار واحد و طی نیمه اول سال آینده ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر دیگر نیز به بهره برداری می رسند که با این حساب کار ساخت ۹۴۰ هزار واحد مسکونی مهر تا شهریور ماه سال آینده به اتمام می رسد.

*اتمام تصفیه خانه شهر پردیس تا پایان امسال

وی در خصوص اتمام تصفیه خانه شهر پردیس که یک پروژه حیاتی برای شهرهای جدید و به خصوص این شهر محسوب می شود خاطر نشان کرد: مراحل احداثو تکمیل تصفیه خانه شهر پردیس طی ۸ ماه گذشته وضعیت مطلوبی به خود گرفته است و اعتبارت خوبی برای اتمام آن اختصاص یافته است.
نيكزاد گفت: براي اتمام تصفيه خانه شهر پرديس اعتباري حدود ۱۵ ميليارد تومان نيز تخصيص مي يابد تا در پايان سال جاري اين پروژه مهم و حياتي به بهره برداري برسد.