به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 1 دی ماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱ دی ماه