به گزارش افکارنیوز،
 براساس اعلام بانک مرکزی مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما روز گذشته به ٣٥ میلیون یورو رسید.

بر این اساس مجموع تامین ارز بابت واردات، امروز به حدود ٢٧ میلیون یورو رسید.

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از ١٦ مرداد تا روز گذشته( یکم دی ماه) به شش میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون یورو رسید.

بر اساس این گزارش مجموع تامین ارز برای واردات از ١٦ مرداد تا یکم دی ماه به پنج میلیارد و پانصد و چهارده میلیون یورو رسید.
 
همچنین میانگین نرخ ارز تا یکم دی ماه در سامانه نیما به ازاء هر یورو حدود ۹٣٩١ تومان بود.