به گزارش افکارنیوز،

 در آخرین ماه پاییز امسال تعداد 28420 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 111320 میلیارد ریال در بیش از 2 میلیون و 339 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 38، 30 و 28 درصد کاهش را تجربه کرد.

این درحالی است که تعداد 341 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران هم در ماه گذشته به ارزش کل  3645 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت به ترتیب با 23 و 21 درصد کاهش همراه شد.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می‌شود هم در آذرماه امسال تعداد 31 میلیون و 900 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل 31912 میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب 137 و 137 درصد افزایش داشته است.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیز در پایان معاملات آخرین ماه پاییز امسال با 19630 واحد کاهش نسبت به آبان، به رقم 156083 واحد رسید که 11 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

شاخص بازار اول هم در این مدت با 15677 واحد کاهش به رقم 114283 واحد و شاخص بازار دوم با 33222 واحد کاهش به عدد 314335 واحد رسیدند که به ترتیب با 12 و 10 درصد کاهش مواجه شدند.