به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی  ۴ دی ماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۴ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۴ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۴ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۴ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۴ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۴ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۴ دی ماه