به گزارش افکارنیوز،

براساس بند و تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، آمده است:

 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد( ٢٨ ) و ( ٢٩ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می نماید.

این موضوع پیش از این با مخالف های گسترده ای از سوی تشکل های کارگری مواجه شده بود.