به گزارش افکارنیوز،

 در تبصره ۱۱ بند د آمده است: در سال ١٣٩٨ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه سال ١٣٩٦ أخذ می‌گردد.

زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریور ١٣٩٨ تا دوازدهم آبانماه ١٣٩٨ از مرز‌های زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.

همچنین عوارض خروج مسافران از کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.همچنین عوارض خروج مسافران از کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره معادل ۱۱۰ هزار تومان و عوارض خروج زائران عتبات عالیات برای خروج از مرزهای هوایی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مرزهای زمینی و دریایی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است