به گزارش افکارنیوز،

بر اساس مصوبه هیئت دولت و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتبار تعیین میشود.در صورت عدم امکان رتبه بندی این سقف برای سال اول 500هزار دلار خواهد بود. همچنین سقف ارزشی واردات در زمان  ثبت سفارش اعمال خواهد شد.