به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور در آذر ماه ١٣٩٧ برابر ۱۸ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ١٧.١ درصد برای دهک اول تا ١٩.٥ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۲۲ درصد برای دهک اول تا ٢٤.٤ درصد برای دهک دهم است. همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ١٣.٢ درصد برای دهک اول تا ١٨.٤ درصد برای دهک دهم است.
 

 

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٢,٤ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢.٠ درصد) ٠.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ١٣٩٧ برابر ١٥,٦ درصد بود که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ١٤.٨ درصد برای دهک اول تا ١٦.٨ درصد برای دهک دهم نوسان داشت.

محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ١٨.٨ درصد برای دهک اول تا ٢٠.٩ درصد برای دهک دهم بود. همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ١١.٧ درصد برای دهک اول تا ١٥.٩ درصد برای دهک دهم بوده است.