به گزارش افکارنیوز،

بهای نفت خام سبک ‌برنت (دریای شمال) ‌، که ‌از آن به عنوان ‌یکی از مهمترین مراجع قیمت گذاری ‌ نفت داد و ستد شده در ‌‌بازار‌های بین المللی و پایه‌ای برای قیمت ‌گذاری دیگر انواع نفت ‌در بازار اروپا ‌استفاده می‌شود امروز (پنج‌شنبه) برای تحویل در ماه فوریه با ۷۶ سنت کاهش نسبت به پایان معاملات روز کاری پیشین، به ۵۳ دلار و ۷۱ سنت رسید.

همچنین، در معاملات الکترونیک بازار نیویورک، بهای هر بشکه نفت خام سبک و ‌‌شیرین (وست تگزاس اینترمیدیت‌) که بیشتر برای ‌‌قیمت گذاری نفت مصرفی ‌‌آمریکا، به کار ‌برده می ‌شود در پایان معاملات ‌بازار نفتی ‌نیویورک، ‌برای تحویل ‌در ماه فوریه با ۶۲ سنت کاهش نسبت به پایان معاملات روز کاری پیشین، به ۴۵ دلار و ۶۰ سنت رسید. بهای نفت و ارزش شاخص سهام در معاملات امروز بعد از آن کاهش یافتند که در پایان معاملات روز گذشته به شدت افزایش یافته بودند.