به گزارش افکارنیوز،

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: همانگونه که پیش بینی شده بود، درروز‌های اخیر به دلیل فرصت زمانی باقیمانده از سال جاری میلادی برای تسویه حساب بنگاه‌ها و تجار با طرف حساب‌های خارجی، تقاضای واقعی ارز به طور طبیعی تا حد زیادی افزایش پیداکرد و متأسفانه این بار نیز فرصت جویان و نوسان گیران با سوار شدن بر این موج و با کمک گرفتن از جو روانی در فضای مجازی افزایش کوتاه مدتی را در نرخ ارز موجب شدند.

وی تاکید کرد: بر اساس پیش بینی انجام گرفته، دراین مقطع نیز بانک مرکزی با برنامه و تدبیر نیاز تجار و سایر متقاضیان ارز را تأمین و با اقدامات لازم ثبات را به بازار ارز برگرداند و آن را در مسیر تعادلی بر پایه بنیاد‌های بازار و البته مدیریت بانک مرکزی، قرار داد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: قبلا نیز تأکید کردم که، ذخائر اسکناس کشور در وضعیت بسیار مطلوبی است و تسلط و احاطه بانک مرکزی پرقدرت‌تر ازهمیشه است.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: در پاسخ به اظهار نگرانی برخی از صاحبنظران محترم در خصوص معضلات پیش انباشته نظام بانکی، ذکر این نکته ضروری است که، برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی در بخش ارزی هم راستا با اقدامات اساسی، ولی دقیق این بانک در اصلاح و بازسازی نظام بانکی بوده و همچنان هر دو سیاست با قوت ادامه خواهد یافت.