به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۸  دی ماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۸ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۸ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۸ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۸ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۸ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۸ دی ماه