به گزارش افکارنیوز،
 بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر این اساس ۲۴ ارز افزایش، ۶ ارز ثابت و ۹ ارز کاهش یافته است.

 

بیس

بیس