به گزارش افکارنیوز،

 براساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در بخش مسکن، توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد در آذرماه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحد‌های مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع معادل ۸/۱۴ درصد اختصاص داشته است.

 لازم به ذکر است که واحد‌های دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴.۵ و ۱۲.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. گفتنی است در آذرماه سال جاری واحد‌های مسکونی با سطح زیربنایی کمتر از ۸۰ متر مربع، بالغ بر ۵۵.۷ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده اند.

همچنین توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد نشان می‌دهد که واحد‌های با ارزش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی با سهم ۱۷.۲ درصد بیشترین تقاضا را در بازار مسکن به خود اختصاص داده است.

در این بین واحد‌های دارای ارزش ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان با سهم ۱۶.۶ درصدی در رده دوم و واحد‌های با ارزش ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی با سهم ۱۰.۹ درصدی در رده بعدی معاملات قرار گرفته اند.

به طورکلی در آذر ماه، حدود ۴۷.۳ درصد از معاملات به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است.

گفتنی است در آذرماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل بالغ بر ۹۱.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

همچنین تعداد معاملات انجام شده طی این ماه ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به آذرماه سال ۱۳۹۶ با ۶۱.۷ درصد کاهش همراه بوده است.

 لازم به ذکر است که در نه ماهه سال ۱۳۹۷ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹۷.۹ هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، با کاهش ۲۵.۶ درصدی روبرو بوده است.