به گزارش افکارنیوز،

بانک مرکزی اعلام کرد مجموع فروشارز حاصل از صادرات، امروز به ٣٢ میلیون یورو رسید.

همچنین مجموع تامین ارز بابت واردات، امروز به حدود ٢٦ میلیون یورو رسید.

بر اساس این گزارش مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ١٦ مرداد تا امروز به شش میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون یورو رسید.

مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ ١٦ مرداد تا امروز به پنج میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون یورو رسید.

میانگین نرخ امروز ارز در سامانه نیما به ازاء هر یورو حدود ۹٣٨١ تومان بود.