به گزارش افکارنیوز،

بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر این اساس ۱۰ ارز ثابت، ۱۷ ارز کاهش و ۱۲ ارز افزایش یافت.


ل

ل