به گزارش افکارنیوز،

یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در نشست خبری اظهار کرد: بر اساس طرح تنظیم بازار برای مدیریت ذخایر استراتژیک کشور 20 هزار تن برنج تایلندی با دو درجه کیفی در بازار کالاهای اساسی عرضه میشود که قیمت تحویل این محصولات درب انبار 5200 تومان و 4200 تومان است که قیمت مصرف کننده آن بر اساس ستاد تنظیم بازار هر استان تعیین میشود.

وی افزود: قیمت روغن در بازار بر اساس نرخ مصرف کننده موجود روی محصول است و نیاز کارخانجات نیز با نرخ مصوب موجود تامین میشود و مشکلی برای تامین آن وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: دولت در سال آینده نیز به دنبال آن است که این محصول با قیمت کمتری از هزینه های تولید به دست مصرف کننده برسد؛ بنابراین در سال آینده نیز یارانه گندم و مشتقات آن نیز شامل یارانه میشود.

وی تصریح کرد: بر این اساس 8 هزار و 145 میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده است که 6 هزار و 145 میلیارد تومان آن از محل هدفمندی یارانه ها و 2 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی تامین میشود.