به گزارش افکارنیوز،

 بانک مرکزی ترکیب حجم نقدینگی در مهرماه را ۱۶۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده طبق روال معمول این نرخ صعودی است ولی اختصاص تقریبا نصف این عدد به سپرده بلند مدت بسیار نگران کننده است.

نگاهی به ترکیب نقدینگی مهرماه امسال نشان می دهد که سهم سپرده های بلندمدت ۴۹ درصد و سپرده های کوتاه مدت ۳۰ درصد بوده است.

همچنین سپرده های جاری سهمی ۱۰ درصدی و سپرده های قرض الحسنه سهمی ۷ درصدی از کل نقدینگی مهرماه را به خود اختصاص داده اند.

سهم اسکناس و مسکوکات از نقدینگی مهرماه نیز ۳ درصد بوده است.