به گزارش افکارنیوز،

 نرخ مصوب گوشت قرمز در میادین شهرداری به شرح جدول زیر است:

1933302_903