به گزارش افکارنیوز،
بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر این اساس ۱۰ ارز ثابت، ۲۰ ارز کاهش و ۹ ارز افزایش یافت.

 

i

i