به گزارش افکارنیوز،

 براساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه در سال 95 روزانه 16 میلیون متر مکعب گاز به ایران وارد شده است و براساس اهداف کمی مقرر شده بود در سال 96 روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به کشور وارد شود.

اما میزان واردات گاز در سال 96 تنها روزانه 10.6 میلیون متر مکعب بود یعنی فقط 35.3 درصد از این هدف کمی محقق شده است.