به گزارش افکارنیوز،

در این جلسه ضمن مرور سهم تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی اعلام شد که بانک‌ها همواره نقش پیشروی عمده را در تأمین مالی بخش‌های تولیدی داشته‌اند، مدیران عامل بانک‌ها با توجه به سهم بالای سیستم بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به اولویت قایل شدن در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط کنونی اعلام حمایت کردند.

همچنین در این جلسه مقرر شد در ماه‌های پایانی سال موضوعاتی از قبیل «اولویت قرار گرفتن تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی»، «گشایش اعتبار اسنادی داخلی، به‌منظور حمایت از تولید»، «اولویت قرار گرفتن تأمین مالی بنگاه‌های  پیشتاز و مؤثر در زنجیره تولید» و «اعطای تسهیلات و تأمین مالی بنگاه‌ها با محوریت افزایش سهم تولید» مورد توجه بانک‌ها قرار گیرد.