به گزارش افکارنیوز،

 برای خرید ارزان ترین آپارتمان های شهر تهران باید از ۵۷ میلیون تا ۱۵۵ میلیون تومان هزینه کرد.

قیمت برخی از ارزان ترین آپارتمان های شهر 1934681_244به شرح زیر است: