به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۶ دی ماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۶ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۶ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۶ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۶ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۶ دی ماه