به دولت پیشنهاد داده شده است که در سال اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها کالابرگ قند و شکر، برنج و روغن اعلام شود.


به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران رییس ستاد بسیج اقتصادی، اعلام کالابرگ را مطمئن ترین روش توزیع یارانه کالاهای اساسی دانست و گفت: در صورت لزوم در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه اعلام کالابرگ نیز ادامه خواهد داشت.

بهمن حاج علی افزود: پیشنهاد ما این است که در اولین سال اجرای این قانون کالابرگ سه قلم کالای برنج، قند و شکر و روغن اعلام شود چرا که این روش مطمئن ترین مسیر پرداخت یارانه است.

رییس ستاد بسیج اقتصادی با تاکید بر اینکه بودجه اعلام سه کالابرگ برنج، روغن و قند و شکر در سال جاری تامین شده است، تصریح کرد: سال آینده نیز به تناسب وضعیت این کالاها در کشور، برای اعلام کالابرگ تصمیم گیری می شود ضمن اینکه میزان یارانه در قوانین بودجه سالانه کشور مشخص می شود.

وی از اعلام کالابرگ شکر در هفته جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: به ازای هر نفر یک هزار و ۲۰۰ گرم کالا در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

رییس ستاد بسیج اقتصادی ادامه داد: تاکنون بیش از ۷۰ درصد کالابرگ روغن توزیع شده و تا پایان آبان ماه اعتبار دارد البته این احتمال وجود دارد که مدت اعتبار آن نیز تمدید شود.

حاج علی، کالابرگ های مرحله سیزدهم را دارای اعتبار دانست و یادآور شد: چنانچه نیاز توزیع کالاها در قالب کالابرگ در کشور احساس شود، وزارت بازرگانی برای ایجاد آرامش در بازار این کار را انجام خواهد داد. /