به گزارش افکارنیوز،

 طبق جدول زیر هر متر مربع آپارتمان در کوی بیمه با توجه به موقعیت و سال ساخت از متری ۹ میلیون تومان تا حدود ۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

1938959_592