به گزارش افکارنیوز،

 با وجود بارش‌های مناسب و حتی سیل آسا در فصل پاییز هنوز سد‌های کشور وضعیت وخیمی دارند از این روز مدیریت مصرف در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و شرب بیش از پیش احساس می‌شود.

در کنار بارش‌های مناسب پاییز، اما فصل زمستان وضعیت بارش‌ها در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال پیش بینی شده و این نکته حائز اهمیت است که چند سال پیاپی بارش‌هایی کمتر از نرمال به منابع آبی کشور لطمه‌های جبران ناپذیری وارد کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فصل پاییز حدود ۹۲ میلی متر بارندگی در کشور به ثبت رسیده است که نسبت به دراز مدت با افزایش ۴۶ درصدی روبرو بوده و نسبت به سال کم بارش گذشته رشد ۲۱۳ درصدی داشته است، اما دلیل بر حال خوش منابع آبی کشور نمی‌تواند به شمار رود.

به‌دلیل استمرار خشکسالی و خشکی اراضی، بارش‌ها کمتر به روان‌آب تبدیل می‌شود و همین امر باعث شده که تغییرات به سزایی در موجودی مخازن سد‌های کشور رخ ندهد و در این بین حجم برخی سد‌ها همچون کوثر، زاینده رود و دوستی که تامین کننده آب شرب شهر‌ها هستند، نسبت به سال گذشته با کاهش قابل توجهی روبرو شوند که دراین میان به بررسی سد زاینده رود می‌پردازیم.

بررسی‌ها حاکی از آن است که ذخیره سد زاینده رود در حال حاضر به ۱۳۷ میلیون متر مکعب می‌رسد که با توجه به ظرفیت آن بالغ بر ۱۰ درصد ظرفیت سد پر و حدود ۹۰ درصد آن هنوز خالی است.

از طرفی میزان ذخیره آب در سد زاینده رود نسبت به میانگین دراز مدت با کاهش حدود ۷۸ درصدی روبرو بوده که رقم قابل توجهی است.

با این تفاسیر خالی بودن ۹۰ درصد از سد زاینده رود و کاهش ۷۸ درصدی ذخیره آب در این سد نسبت به دراز مدت به دلیل خشکسالی‌ها و کم بارشی‌های اخیر بیش از پیش نیازمند مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی و خانگی است که باید به آن توجه شود.