به گزارش افکارنیوز،
 طبق اطلاعات مرکز مدیریت بدهی‌های مالی عمومی معاونت نظارت مالی خزانه‌داری کل کشور رقم کل بدهی‌های دولت (بدون احتساب شرکت‌های دولتی) از 205 هزار و 820 میلیارد تومان در پایان اسفند ماه سال 94 به 333 هزار و 889 میلیارد تومان در پایان خرداد ماه سال 97 رسیده است.

سهم بخش «پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص» 117 هزار و 545 میلیارد تومان، سهم نهادها و موسسات عمومی غیردولتی 77 هزار و 97 میلیارد تومان و سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری 139 هزار و 246 میلیارد تومان است.

در واقع در مدت دو سال و سه ماه (از پایان سال 94 تا خرداد ماه 97) 128 هزار و 69 میلیارد تومان افزایش بدهی داشته است که بیشترین رشد بدهی، بدهی دولت به «پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص» بوده است به طوری که بدهی از 44 هزار و 262 میلیارد تومان به 117 هزار و 545 میلیارد تومان رسیده است.

 

* بدهی 565 هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی

همچنین کل بدهی‌ دولت و شرکت‌های دولتی به همه بخش‌ها تا پایان سال 96 بالغ بر 565 هزار و 434 میلیارد تومان است که از این میزان، بیشترین بدهی، بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.

در این جدول، بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک مرکزی 42 هزار و 402 میلیارد تومان درج شده است در حالی که در جدول خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال 96 که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، میزان بدهی 26 هزار و 900 میلیارد تومان قید شده است. در واقع دولت که بدهکار است در گزارش خود رقم بدهی‌ خود را بالاتر از رقم ثبت شده در گزارش طلبکار ثبت کرده است.