به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 15 دی سال آبی 98-97 (105 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 107.4 میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( 77.4 میلیمتر) 38.8 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( 33.1 میلیمتر) 224.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا 15 دی به 176 میلیارد و 998 میلیون مترمکعب رسید.

از مجموع 107.4 میلی‌متر بارش ثبت‌شده در 105 روز ابتدایی سال آبی جاری، 15.3 میلی‌متر بارش در 15 روز ابتدایی زمستان به‌ثبت رسیده است.

پربارش‌ترین نقطه ایران "رامسر - صفارود" در استان مازندران است که در 105 روز ابتدایی سال آبی جاری شاهد ثبت 915.3 میلیمتر بارش بوده است.

کم‌بارش‌ترین نقطه ایران، نقاطی همچون "محوطه امورآب چابهار" سیستان و بلوچستان، "رحمت آباد-ریگان" در کرمان و "تصفیه خانه زاهدان" در سیستان و بلوچستان است که در 105 روز ابتدایی سال آبی جاری، حتی یک قطره باران نیز در این نقاط نباریده است.