به گزارش افکارنیوز،
 بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز ثابت ماند و نرخ ۲۷ ارز افزایش و ۸ ارز کاهش یافت.

 

l

l