به گزارش افکارنیوز،

 نرخ مصوب انواع میوه در میادین شهرداری به شرح جدول زیر است:

نرخ انواع میوه + جدول