به گزارش افکار نیوز به نقل از خراسان ،بر اساس مصوبه روزهاي اخير هيئت دولت که به تمام دستگاه هاي دولتي ابلاغ شده، دستگاه هاي اجرايي از محل اعتبارات و منابع خود و از طريق شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي وابسته به وزارت صنعت، بايد نسبت به تامين سبد کالا براي کارکنان شاغل اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شرکتي و بازنشسته اقدام کنند. دولت همچنين تاکيد کردکه سربازان وظيفه نيز از ۵۰ درصد اين سبد برخوردار مي شوند.