سرویس اقتصادی افکار نیوز - علم اقتصاد قانونی لاتغیر و ثابت دارد که از ابتدای تاریخ بشر از ان زمان که مبادله پایاپای کالا صورت می گرفت ود ر زمان حال که دنیای الکترونی وعصر پول کاغذی تمامیافته و چه در جهان آینده بدون تغیر بوده و خواهد بود

قانون عرضه و تقاضا تا وقتی کالایی برای مبادله وجود دارد خواهد ماند. هرچند شاید پیچیده تر شود اما تغییر نمی کند.

سکه هم از این قانون مستثنا نیست. ایجاد حباب و افزایش قیمت اولیه سکه طی چند ماه گذشته موجب شد بسیاری از مردم با انگیزه حفظ ارزش نقدینگی خود و بدست اوردن سود به خرید سکه روی بیاورند. این افزایش تقاضا خود موجب افزایش قیمت سکه شد. اصولا هر افزایش تقاضایی که با افزایش عرضه پاسخ داده نشود به افزایش قیمت می انجامد.

طی چند ماه گذشته قیمت سکه به طور باور نکردنی از کمتر از ۳۰۰ هزار تومان به بیش از یک میلیون تومان رسید. متاسفانه این قیمتها بیشتر از قیمت ذاتی سکه بود و هیچ ارزش افزوده ای همراه نداشت. در این شرایط قطعا این حباب بوجود آمده هم مانند بقیه حبابها خواهد ترکید و کسانی که در لحظه ترکیدن این حباب، سکه در دست دارند متضرر خواهند شد.


حباب کی می ترکد؟
عرضه و تقاضا مانند دو سر یک الاکلنگ می مانند زمانی از حرکت و بالا پایین شدن دست میکشند که وزن دوسر آن متعادل شده باشد. در هر صورت همانطور که افزایش تقاصا بدون پاسخ عرصه موجب برهم خوردن تعادل و افزایش قیمت می شود، افزایش عرضه بدون اینکه تقاضایی وجود داشته باشد موجب کاهش قیمت خواهد شد. با کاهش قیمت اولیه هجوم مردم برای ضرر کمتر و فروش سکه آغاز شده و حباب می ترکد.

به این ترتیب به نظر می رسد به سه دلیل سال اینده در طرف عرضه اتفاقاتی می افتد که به کاهش شدید سکه منتهی شود.

اول انکه؛ سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی واگذار خواهد شد و واگذاری این سکه ها یعنی افزایش عرضه سکه بدون اینکه تقاضایی برای آن وجود داشته باشد.

دوم آنکه؛ افزایش سود سپرده و اوراق مشارکت خیلی از متقاضیان را از خرید سکه منصرف خواهد کرد و این موضوع منجر به کاهش بیشتر تقاضا می شود.

و سوم اینکه؛ در صورت تداوم روند افزایشی تورم و رکود در سال آینده بسیاری برای برآورده کردن نیاز های اساسی خود مجبور به فروش دارایی های کوچک همچون سکه خواهند شد.

این سه موضوع در نهایت عرضه سکه را افزایش می دهند که افزایش عرضه سکه بدون افزایش تقاضا به کاهش قیمت می انجامد.
البته پر اثرترین عامل بر قیمت سکه، بحثواگذاری سکه های پیش فروش شده بانک مرکزی است.
بطوری که اگر بانک مرکزی به هر دلیلی از انجام تعهد نسبت به واگذاری سکه های پیش فروش شده خود داری کند اثر دو مورد دیگر کاهش می یابد.

در هرحال خریداران سکه خود باید تصمیم بگیرند که طی ماه های اینده چه حرکتی انجام دهند. سکه بخرند ، بفروشند یا دست نگه دارند!