به گزارش افکار نیوز،مجید نامجو در گفتگو با مهر درباره اجرای طرحهای بزرگ انتقال آب در کشور از جمله انتقال آب دریای خزر به مرکز کشور، گفت: در یک دهه گذشته به دلیل خشکسالی، کشور لطمات زیادی دیده است.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در اینگونه شرایط چاره ای جز این نداشتیم که کشور را به منابع آبی پایدارتری متکی کنیم، اظهارداشت: البته ایده هایی در این زمینه از قبل مطرح بوده است.

نامجو ادامه داد: مطرح بود که ایران مانند سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس بتواند از منبع آبی عظیم دریا استفاده کند مانند کاری که توسط سایر کشورهای حوزه خلیج فارس صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورها از طریق آب شیرین کردن نیازهای آبی خود را تامین می کنند و مطرح شد که ایران نیز بتواند در چنین مسیری حرکت کند.

مطالعه برای تامین هزینه‌های سنگین طرح

وزیر نیرو گفت: ما دریای بزرگی در شمال کشور به نام خزر و دریای عظیمی مانند خلیج فارس را در جنوب کشورمان داریم. از این طریق به دنبال این هستیم که بتوانیم برای انتقال آب این دریاها به بخش های مورد نیاز اقدام کنیم.

به گفته نامجو، تاکنون نیز مطالعات بسیار زیادی توسط گروه های گوناگون در این زمینه ها انجام شده است ولی چیزی که فعلا ما را در گسترش فعالیت ها در این حوزه محدود می کند هزینه های سنگینی است که اجرای اینگونه طرح ها خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: اینکه آیا اگر سرمایه گذاری که این کار را انجام می دهد توان بازپرداخت این سرمایه گذاری را از محل فروش آب خواهد داشت و یا خیر؟ نیز جزو دیگر مسائل مطرح در این حوزه است.

وزیر نیرو ادامه داد: تاکنون نیز مطالعات بسیار زیادی در این خصوص انجام دادیم و برای تامین آب شرب که وظیفه حاکمیت است به هر نحوی چه اقتصادی و چه غیراقتصادی وظیفه تامین آب شرب مردم را انجام دهد و این موضوع یک بحثخاص خودش را دارد.

انتقال آب خزر به سمنان / شیرین سازی آب عمان

نامجو تصریح کرد: برای بخش صنعت هم جدیدا مطالعات و درخواست هایی به وزارت نیرو رسیده که نشان می دهد برای این حوزه نیز اقتصادی است که بتوانیم آب دریای خزر و یا دریای عمان را شیرین سازی کنیم و با انتقال آن به محل مصرف، کار را نهایی کنیم.

وی با اعلام اینکه برای این منظور هم اکنون کارهای ابتدایی اجرای دو طرح بزرگ در وزارت نیرو انجام و جلو رفته است، گفت: یک بحث، موضوع انتقال آب دریای خزر به استان سمنان است که به هر صورت مطرح شده، البته مطالعات در حال تدقیق است و مسائل زیست محیطی آن نیز در زمینه های شیرین سازی، انتقال و همچنین مسیری که باید از طریق آن آب منتقل شود در دست بررسی قرار دارد.

وزیر نیرو، ادامه داد: همچنین مسائل مربوط به هزینه هایی که باید برای اجرای طرح تامین شود و چگونگی بازپرداخت سرمایه گذاری نیز در حال مطالعه است.

نامجو اظهار داشت: به صورت کلی پیگیری هایی که وزارت نیرو انجام داده است به این نتیجه رسیده است که می توان مسائل زیست محیطی انتقال آب دریا به داخل کشور و همچنین شیرین کردن آن را پیگیری کرد. بررسی های مربوط به مسیر و خطوط انتقال نیز با توجه به برنامه های مطالعاتی در دست انجام در حال پیگیری است.

اولین سرمایه گذاری؛ اولین خریدار

وی همچنین از امکان استفاده از خطوط ایجاد شده در شبکه های نفتی و برقی کشور برای طرح های انتقال آب سخن گفت و بیان داشت: استفاده از امکانات این حوزه ها تقریبا بدون مشکل است. البته در محل مصرف نیز کارخانجات، سرمایه گذاران و صنعتگرانی که این آب مورد نیاز آنها است می توانند در طول مسیر از آن استفاده و خریداری کنند.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه به صورت کلی مشغول جمع بندی مطالعات و بررسی ها برای نهایی کردن کارها در خصوص انتقال آب هستیم، گفت: در جنوب کشور نیز یک سرمایه گذاری برای شیرین سازی آب دریا در حد ۱ میلیون مترمکعب در روز انجام شده است.

نامجو خاطر نشان کرد: در این زمینه نیز معدن سنگ آهن گل گهر برای خرید آب در منطقه جنوب کشور درخواست داده است و آنها نیز در حال برگزاری مناقصه جذب سرمایه گذار برای خط انتقال هستند و کارها در این بخش دنبال می شود.