به گزارش افکا نیوز،مرتضی سلطانی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: بحث خرید گندم مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق بورس و به قیمت ۴۵۰ تومان منتفی و مقرر شد صنعتگران گندم مورد نیاز خود را با قیمت ۳۶۰ تومان از شرکتهای غله و خدمات بازرگانی خریداری کنند.

وی تصریح کرد: موضوع تعیین قیمت ۴۵۰ تومانی برای هر کیلو گندم فقط در حد حرف بود و پس از مخالفت وزیر صنعت و معاون اول رییس جمهور، این قضیه منتفی شد.