رحیم ممبینی در گفتوگو با فارس در مورد تحریم نفتی و آثار آن بر تراز لایحه بودجه ۹۱ گفت: اولا مشکلی از نظر تحریم ایجاد نمیشود، ثانیا بودجه ۹۱ به صورت انقباضی تهیه شده و معمولا انعطافپذیری لازم برای شرایط مختلف را دارد.

وی تاکید کرد: یکی از ویژگیهای لایحه بودجه ۹۱ این است که بیش از پیش در مرحله اجرا متناسب با شرایط موجود قابل تصمیم‌گیری و انعطاف است و اگر نوسانی در میزان درآمد نفتی پیش آید، می‌تواند به تناسب آن شرایط انعطاف داشته باشد.

ممبینی تاکید کرد: یکی از ویژگیهای بودجه‌‌نویسی، انعطاف‌پذیری است البته به مقتضای شرایط روز، تصمیم‌گیری لازم انجام می‌شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد آمار نهایی تخصیص بودجه ۹۰ گفت: معاونت بودجه در مورد تخصیص نهایی مخارج ضروری در حال اقدام است و بزودی تخصیص نهایی تا نیمه اول اسفند در قانون بودجه ۹۰ صورت می‌گیرد.

ممبینی تاکید کرد: این تخصیص‌ها در مورد پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر است، اما در مورد تخصیص بودجه‌های عمرانی تاکنون به طور میانگین ۷۵ درصد از بودجه‌های عمرانی تخصیص داده شده و در مورد رقم پرداخت توسط خزانه باید از آنها سوال شود، اما به طور میانگین بیش از ۶۵ درصد پرداخت‌ها از جانب خزانه صورت گرفته است.

وی در مورد تدوین شاخص‌های کلان لایحه بودجه ۹۱ گفت: هنوز این شاخص‌ها از کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی که در حال تحقیق بر روی تدوین شاخص‌های کلان هستند، دریافت نشده و بزودی شاخص‌های کلان لایحه بودجه اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: کل تخصیص بودجه ۹۰ در آینده نزدیک انجام میشود.