افكار نيوز: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به علت غیرقانونی بودن واگذاری شرکت مخابرات، در صورت لزوم طرحی را برای لغو این قرارداد در مجلس ارائه می دهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح وی و " الیاس نادران " برای بررسی وضعیت واگذاری مخابرات و باز پس دادن آن به دولت در صورت روشن نشدن برخی نقاط ابهام گفت: نحوه واگذاری شرکت بسیار سود آور مخابرات کاملا غیر قانونی و با شرایط عدم رقابتی شدن بوده است.

وی تاکید کرد: وقتی قرار است چنین شرکت دولتی عریض و طویل و سودآوری واگذار شود بایستی به صورت دقیق شرایط رقابتی و مزایده برای آن رعایت شود. این درحالی است که در مورد مخابرات چنین مسئله ای رخ نداده است.

نماینده مردم تهران افزود: به توصیه یک نهاد امنیتی یک کنسرسیوم خصوصی از مزایده کنار گذاشته شد و یک شرکت به صورت انحصاری در این واگذاری شرکت و عمده سهام مخابرات را در اختیار گرفته است.

توکلی با تاکید بر این که قواعد قیمت گذاری برای چنین شرکت بزرگی نیز در بورس رعایت نشده است گفت: وقتی با یک شرکت به صورت انحصاری در بورس وارد می شوند قیمت واقعی آن پیدا نمی شود و این نوع واگذاری کاملا غیر قانونی است.

این نماینده مجلس با اشاره به این که شورای رقابت بدون این که مراحل قانونی کار را بگذراند اقدام به صدور مجوز نموده است گفت: وقتی به شورای رقابت در خصوص انحصاری شدن شرایط این مناقصه تذکر دادیم گفتند که اشکالی بر آن وارد نیست در حالیکه اشکال دارد و غیرقانونی است.

وی تاکید کرد: از وزیر اقتصاد نیز دراین باره سوال پرسیدیم که گفت ما هم اشکالات قانونی این واگذاری را قبول داریم.

توکلی در ادامه خاطر نشان کرد: شرکت مخابرات تا به حال با ودایع مردم چرخیده است. میزان ودایع مردم ۵۷۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که آورده سرمایه خود شرکت مخابرات زیر ۱ میلیارد تومان می باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر این که حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس حرف های ما را قانع کننده می دانند تصریح کرد: ما به شدت و سرعت از طرق قانونی موضوعات مختلف پیرامون این واگذاری را دنبال می کنیم.

توکلی گفت: به صورت قطع اگر لازم باشد طرحی را در مجلس برای لغو قرار داد فوق تنظیم و به صورتی که در مجلس هفتم قرار داد ترکسل را مورد بررسی و با رای نمایندگان لغور کردیم با قرارداد و واگذاری فعلی مخابرات برخورد خواهیم کرد.