به گزارش ایسنا، رييس اتحاديه قنادان و شيريني فروشان از ثبات قيمت شيريني در بازار و برگزاري فروش فوق العاده شيريني خبر داد.

محمد نصرتی همچنین اظهار کرد: عرضه شیرینی در نمایشگاه مصلی آغاز شده در اواخر اسفند ماه نیز فروش فوق‌العاده شیرینی در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا صورت می‌گیرد.

وي همچنين از عرضه شيريني با قيمت پايينتر در نمايشگاهي كه در حجاب برگزار ميشود، خبر داد و تاكيد كرد: قيمت شيرينيها هيچ گونه افزايشي نداشته است.