به گزارش خبرآنلاین، این اتفاق در حالی رخ داد که شماره تلفن وزیر از دید خبرنگاران و عکاسان حاضر در مراسم پنهان نماند