به گزارش فارس، حدود یک ماه و نیم از بازداشت رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن به اتهام ارتباط با تخلف بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی میگذرد و این در حالی است که تاکنون وزیر صنعت نسبت به انتصاب سرپرست یا رئیس جدید برای این سازمان اقدامی نکرده است. بلاتکلیفی در مدیریت ایمیدرو در شرایطی ادامه دارد که این سازمان به عنوان متولی اصلی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب میشود و از گردش مالی بالایی برخوردار است. علاوه بر این، در وضعیت حساس فعلی که صنایع و معادن کشور با مشکلات زیادی روبرو شده و نیازمند حمایت قابل توجهی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هستند، نبود مدیریت مشخص در سازمان توسعه معادن باعث راکد ماندن برخی تصمیمگیریها و عدم انجام کامل برنامههای این سازمان شده است.

این در حالی است که مهدی غضنفری، وزیر صنعت پیشتر در پاسخ به پرسش‌ی در مورد بلاتکلیفی ایمیدرو و دلیل عدم انتصاب رئیس جدید برای این سازمان فقط به گفتن این جمله بسنده کرده بود که «سؤال بعدی!»

وی در پاسخ به این سؤال که نظرتان در مورد بازداشت برخی مدیران صنعتی چیست نیز فقط گفته بود: اوه، اوه، اوه …

غضنفری همچنین روز گذشته در پاسخ به این سؤالی که با وجود بلاتکلیفی ایمیدرو چطور و با چه برنامه‌ای می‌خواهید فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در بخش معدن و صنایع معدنی اجرا کنید؟ گفت: سؤالات هدفمند بپرسید، نه هدفدار!

طفره وزیر صنعت از پاسخگویی در مورد تأخیر در تعیین تکلیف مدیریت سازمان توسعه معادن در حالی ادامه دارد که در زمان انتصاب خدامراد احمدی به سمت ریاست این سازمان، مخالفتهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس و دولت صورت گرفت و پس از کش و قوس‌های بسیار در نهایت غضنفری ترجیح داد مقابل همه انتقادها بایستد و حکم ریاست احمدی را امضا کند، حکمی که به فرجام خوبی نرسید. حدود یک ماه و نیم از بازداشت رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن به اتهام ارتباط با تخلف بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی می‌گذرد و این در حالی است که تاکنون وزیر صنعت نسبت به انتصاب سرپرست یا رئیس جدید برای این سازمان اقدامی نکرده است. بلاتکلیفی در مدیریت ایمیدرو در شرایطی ادامه دارد که این سازمان به عنوان متولی اصلی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب می‌شود و از گردش مالی بالایی برخوردار است. علاوه بر این، در وضعیت حساس فعلی که صنایع و معادن کشور با مشکلات زیادی روبرو شده و نیازمند حمایت قابل توجهی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند، نبود مدیریت مشخص در سازمان توسعه معادن باعثراکد ماندن برخی تصمیم‌گیریها و عدم انجام کامل برنامه‌های این سازمان شده است.

این در حالی است که مهدی غضنفری، وزیر صنعت پیشتر در پاسخ به پرسش‌ی در مورد بلاتکلیفی ایمیدرو و دلیل عدم انتصاب رئیس جدید برای این سازمان فقط به گفتن این جمله بسنده کرده بود که «سؤال بعدی!»

وی در پاسخ به این سؤال که نظرتان در مورد بازداشت برخی مدیران صنعتی چیست نیز فقط گفته بود: اوه، اوه، اوه …

غضنفری همچنین روز گذشته در پاسخ به این سؤالی که با وجود بلاتکلیفی ایمیدرو چطور و با چه برنامه‌ای می‌خواهید فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در بخش معدن و صنایع معدنی اجرا کنید؟ گفت: سؤالات هدفمند بپرسید، نه هدفدار!

طفره وزیر صنعت از پاسخگویی در مورد تأخیر در تعیین تکلیف مدیریت سازمان توسعه معادن در حالی ادامه دارد که در زمان انتصاب خدامراد احمدی به سمت ریاست این سازمان، مخالفتهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس و دولت صورت گرفت و پس از کش و قوسهای بسیار در نهایت غضنفری ترجیح داد مقابل همه انتقادها بایستد و حکم ریاست احمدی را امضا کند، حکمی که به فرجام خوبی نرسید.