به گزارش افکارنیوز،

وزیر اقتصاد گفت: شروط کانال مالی اروپا موسوم به INSTEX جدید نبوده و ما می‌توانیم کار‌ها را بدون آن شرط‌ها نیز انجام دهیم.

فرهاد دژپسند در حاشیه نشست هم اندیشی با کارآفرینان جوان در پاسخ به اینکه شروط INSTEX چه تاثیری در کلیت کار ما خواهد داشت، گفت: کار‌هایی که آن‌ها از ما خواستند را می‌توانیم بدون آن شرط‌هایی که گذاشته اند انجام دهیم.

وزیر اقتصاد افزود: این شرط‌ها نیز جدید نیستند و طرح آن غیرضروری است.