به گزارش افکار نیوز، محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه صدور "کارت اشتغال" برای تمام کارجویان کشور خبر داد و گفت: صدور کارت اشتغال برای جویندگان شغل کشور، طرحی بود که برای بررسی در شورای عالی اشتغال مطرح شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر گستردگی بزرگ کار صدور کارت اشتغال برای همه کارجویان کشور، اظهار داشت: با این حال کارهای کارشناسی صدور کارت اشتغال کارجویان انجام شده است.

فروزان مهر با اشاره به رفت و برگشت های این طرح و انجام برخی اصلاحات در آن، بیان داشت: با استفاده از مشاوران آشنا به این موضوع و در قالب تشکیل هیئت کارشناسی، اصلاحات و مسائل مربوط به صدور کارت اشتغال کارجویان را دنبال کردیم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: با تمام اقدامات و برنامه هایی که در این زمینه انجام دادیم، هم اکنون طرح کارت اشتغال کارجویان آماده ارسال به شورای عالی اشتغال بوده و در برنامه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه طرح صدور کارت اشتغال برای کارجویان قبل از طرح ایجاد صندوق بیمه بیکاری کارجویان در مجلس، برنامه ریزی شده بود، گفت: بنابراین برای نهایی کردن طرح و تطابق این دو برنامه دولت و مجلس نیازمند بازنگری دوباره در طرح کارت اشتغال هستیم.

معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مطلب را نیز افزود که هم اکنون موضوع مربوط به طرح کارت اشتغال کارجویان در مراحل تکمیل و بررسی قرار دارد.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: حال اینکه چه زمانی طرح کارت اشتغال کارجویان را به دولت و مجلس بفرستیم در آینده مشخص می شود و اینکه به صورت لایحه باشد نیز تصمیم گیری خواهد شد.