به گزارش ايسنا، ردهبندي ۴۰۰ شركت پرفروش ايران در سال ۱۳۸۹ نشان ميدهد كه در بين شركتهاي بيمه كشور سه بيمه ايران، آسيا و دانا به ترتيب با فروش ۳۴ هزار و ۷۴۰، هشت هزار و ۱۵۸ و شش هزار و ۴۷۹ ميليارد ريال پرفروشترين شركتهاي بيمه كشور در سال گذشته بودند. فروش تمام شركتهاي بيمه كشور در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل از آن افزايش يافت.

سه شرکت بیمه توسعه، نوین و پاسارگاد نسبت به سایر شرکت‌های بیمه کشور در سال قبل شاهد بیشترین رشد فروش بودند. به طوری که فروش این سه شرکت بیش از دو برابر شد.

پرفروشترين شركتهاي بيمه كشور در سال گذشته به ترتيب ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، ملت، توسعه، سينا، كارآفرين، نوين و پاسارگاد بودند.