به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر بر اساس این کیفرخواست متهم تاکنون به پرداخت بیش از ۳۰ فقره رشوه اعتراف کرده که تا این مرحله برای ۴ مورد به شرح ذیل قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و دهها مورد دیگر پرونده مفتوح است.

از جمله موارد جالب در این مورد اخذ بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان از یک شرکت وابسته به صندوق فولاد ایران به صورت وجه دستی! و پرداخت رشوه به یکی از معاونین وزارت راه، یکی از معاونین وزارت صنایع و مدیرکل سابق دفتر محرابیان، مدیر دفتر بازرسی بیمه مرکزی و یکی از مدیران عامل فعلی بانکهای بزرگ خصوصی کشور است.

بر اساس اعترافات " امیر منصور " رؤسای بانک‌ها تا پول نمی‌گرفتند کار نمی‌کردند.

برخی از موارد منتشره در خصوص رشوه های پرداختی به افراد مهم به این شرح است:

۱ - پرداخت مبلغ ۹ میلیارد ریال به آقای «خ. الف» رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که متهم ردیف نهم پرونده است با همکاری و وساطت آقای «ع. ر» متهم ردیف دهم پرونده

- ۲ ۵۰۰ میلیون تومان به آقای " ش " مدیرعامل فعلی یکی از بانک‌ها از طریق «ح. س»

۳ - مبلغ ۲۰۲ هزار یورو و همچنین ۸۰۰ میلیون ریال به «م. الف» یکی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف. گ».

۴ - پرداخت یک میلیون دلار به آقای " ف. م " مسئول یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی مهم درخصوص سپرده کردن پول در بانک

۵ - پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به آقای «ع. ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل ۲.

۶ - پرداخت مبلغ ۲۶۶ هزار دلار در یک نوبت و ۳۵۰ میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش. ر» یکی از مسئولان ارشد وزارت راه و ترابری

۷ - پرداخت مبلغ ۱۶۸ هزار یورو به آقای «ع. الف» مدیرکل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها با وساطت «الف. گ

۸ - پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش و بانک صادرات اهواز از قرار مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به آقای «س. ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز.

۹ - همکاری آقای ف رئیس دفتر بازرسی بیمه مرکزی در دریافت رشوه یکی از متهمان. او هم برای سپرده کردن پول در بانک ملی حدود ۳۰۰ میلیون تومان گرفته است.

۱۰ - پرداخت رشوه برای تاسیس بانک آریا توسط آقایان «ع. الف» و «ع. د» که همه هماهنگی‌ها توسط آقای «الف» معاون یکی از وزارتخانه‌ها بود که در قبال گرفتن یک مرحله پول به مبلغ ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومانی و ۵ درصد بانک آریا

۱۱- پرداخت رشوه برای خرید ۴ شرکت از سازمان خصوصیسازی با روابط آقای د و گ که علیرغم نداشتن سرمایه این مهم صورت پذیرفته است. از قبیل گروههای فولاد ۹۳ میلیارد تومان خط و ابنیه ۱۲۵ میلیارد تومان - فولاد اکسید ۱۵۳ میلیارد تومان ماشینسازی لرستان با بدهی به سازمان گسترش ۱۵ میلیارد تومان- تأسیس بانک آریا ۱۵۰ میلیارد تومان که جمعاً حدود ۶۰۰ میلیارد تومان میشود.