به گزارش فارس، در گزارش جدید مرکز آمار ایران آمده است: در سال ۱۳۸۹ نرخ رشد محصول ناخالص داخلی با نفت به قیمت ثابت (نرخ رشد اقتصادی) معادل ۶.۵ درصد و بدون نفت معادل ۷.۳ درصد است که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۸۸ وضعیت بهتری دارد.

بنابراین گزارش، از این نرخ رشد ۰.۷ توسط بخش کشاورزی(شامل فعالیت‌های زراعت و باغداری، دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم، زنبور عسل، شکار، جنگلداری و ماهیگری)، ۱.۲ توسط بخش صنعت، ۰.۶ توسط بخش حمل و نقل و ارتباطات(شامل حمل و نقل زمینی، آبی، هوائی، خدمات پشتیبانی حمل و نقل، پست و مخابرات) و ۲.۸ توسط مستغلات و کسب و کار و بقیه توسط سایر بخش‌ها تأمین شده است.

* سهم و رشد زیر بخش‌ها و بخش‌های عمده اقتصادی

به گزارش فارس، سهم بخش کشاورزی در محصول ناخالص داخلی ۸.۶ درصد، بخش معادن و نفت خام و گاز طبیعی ۱۶.۵ درصد، صنعت ۱۳ درصد، ساختمان و تأمین آب و برق و گاز ۸.۳ درصد، عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها ۱۲.۹ درصد، حمل و نقل و ارتباطات ۷.۵ درصد، مستغلات و کسب و کار ۱۳.۱ درصد، واسطه‌گری‌های مالی ۳.۱ درصد، آموزش و بهداشت ۷.۸ درصد، خدمات امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی ۴.۷ درصد، سایر خدمات ۳.۱ درصد و خالص مالیات بر واردات ۱.۲ درصد اعلام شده است.

مرکز آمار اضافه کرد: رشد بخش کشاورزی(شامل فعالیت‌های زراعت و باغداری، دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم، زنبور عسل، شکار، جنگلداری و ماهیگیری) ۷.۱ درصد و زبر بخش زراعت و باغداری ۸.۳ درصد، دامداری و مرغداری ۵ درصد است.

در این گزارش، رشد بخش صنعت ۶ درصد و زیر بخش‌های ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ۱۴ درصد، محصولات کانی غیر فلزی(شامل سیمان و …) ۹.۶ درصد، فلزات اساسی(شامل فولاد و …) ۸.۹ درصد اعلام شده است.

رشد بخش حمل و نقل و ارتباطات ۶ درصد و زیر بخش حمل و نقل هوایی۱۲.۲ درصد، حمل و نقل جاده‌ای ۳.۵ درصد و پست و مخابرات ۱۴ درصد است. رشد بخش معدن(شامل استخراج معادن و نفت خام و گاز طبیعی) ۱.۴ - و خدمات ۷.۵ درصد است.

ضمنا سهم اجزای تقاضای نهائی در محصول ناخالص داخلی عبارتند از: سهم مصرف نهایی خصوصی ۴۹ درصد، سهم مصرف نهایی دولت ۱۱ درصد و سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲۴ درصد.

*سرانه تولید و درآمد هر ایرانی ۱۴ هزار و ۶۰۰ دلار

محصول ناخالص داخلی کشور به قیمتهای جاری در سال ۱۳۸۹ برابر ۴۷۸۴۸۴۵ میلیارد ریال معادل ۴۷۴۸۴ میلیون دلار است. محصول ناخالص داخلی سرانه ۶۴۰۲۶ میلیون ریال معادل ۶۴۰۳ دلار و ۱۴۶۱۵ دلار مبتنی بر PPP (دلار بینالمللی) است.