به گزارش افکارنیوز، منصور عربیارمحمدی در گفتوگو با فارس درباره پیش فروش بلیتهای قطار برای ایام نوروز، اظهار داشت: در اولین روز پیش فروش اینترنتی بلیت قطار (۲۴ بهمن ماه ) در محور شمال، شمال غرب و قطارهای کمربندی تعداد صندلی ایجادی ۱۱۰ هزار و ۷۸۰ صندلی بود که ۳۵ هزار و ۵۰۴ بلیت فروخته شد و ۶۸ درصد صندلیها باقی ماند.

وی یادآور شد: ‌ در روز دوم پیش فروش اینترنتی بلیت(۲۵ بهمن ماه) در محورهای جنوب و جنوب شرق و قطارهای کمربندی، تعداد صندلی ایجادی ۷۸ هزار و ۸۱۶ صندلی بود که ۴۷ هزار و ۵۴۱ بلیت فروحته شد و ۶۰ درصد صندلی‌ها باقی ماند.

یارمحمدی افزود: ‌ در روز سوم پیش فروش اینترنتی(۲۶بهمن ماه) در محورخراسان تعداد ۲۰۷ هزار و ۶۴۲ صندلی ایجادی وجود داشت که ۷۵ هزار و ۳۵ بلیت به فروش رفت و ۶۴ درصد صندلی‌ها باقی ماند.

‌معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: همچنین در روز ابتدایی سیستم پیش فروش حضوری ‌(۳۰ بهمن ماه) در محور شمال و شمال غرب و قطار کمربندی، تعداد صندلی ایجادی ۳۱۲ هزار و ۳۶۲ صندلی بود که ۱۵۱ هزار و ۲۶۴ بلیت به فروش رفت و ۵۱ درصد صندلی‌ها باقی ماند.

یارمحمدی خاطر نشان کرد: همچنین در روز دوم فروش حضوری(یکم اسفندماه) در محور جنوب و جنوب شرق و قطارهای کمربندی تعداد صندلی اجادی ۳۱۷ هزار و ۹۷۶ صندلی بود که ۲۱۳ هزار بلیت به فروش رفت و ۳۳ درصد صندلی‌ها باقی ماند.

‌معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: ‌ همچنین در روز گذشته(دوم اسفندماه) در محور خراسان تعداد ۴۵۱ هزار و ۸۴۹ صندلی در سیستم فروش حضوری ارائه شد که ۲۲۳ هزار بلیت به فروش رفت و ۵۰ درصد صندلی‌ها باقی مانده است.

یارمحمدی خاطر نشان کرد: باقی مانده پیش‌فروش اینترنتی بلیت‌های قطار به ظرفیت فروش حضوری(آنلاین) افزوده می‌شود.

معاون مسافری راهآهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تشکیل کمیته نوروز راهآهن از ۴ ماه پیش و آغاز طرح نوروزی راهآهن از ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۰، خاطر نشان کرد: مردم میتوانند تا روز ۲۴ اسفندماه با مراجعه به آژانسها در محورهایی که صندلی آنها به فروش نرفته است، نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.