به گزارش افکارنیوز، روابط عمومی بانک مرکزی ایران در واکنش به خبر 'احتمال توقف پیشفروش سکه' که در برخی رسانهها منتشر شده است، اعلام کرد؛ کماکان پیش فروش سکه از طریق شعب بانک ملی انجام میشود
روابط عمومی بانک مرکزی چهارشنبه بعدازظهر با ارسال نمابری، ضمن رد این موضوع اعلام کرد؛ هدف بانک مرکزی از پیشفروش سکه ایجاد نظم و انضباط در این بازار است و این امر همواره ارزیابی میشود.