به گزارش افکارنیوز،
بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی اعلام کرد که بر این اساس ۱۴ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۱۱ ارز کاهش و ۲۲ ارز افزایش یافت.
 

نرخ 47 ار زبین بانکی در 21 اسفند 97/

نرخ 47 ار زبین بانکی در 21 اسفند 97/